Prihlásiť sa
holdysoftware

holdysoftware

Úspechy a prehry

DEMO obrázokDočasný text: Častou otázkou v súvislosti s korupciou je vymedzenie pojmu „úplatok a iná nenáležitá výhoda“.
Za úplatok treba považovať neoprávnenú výhodu spočívajúcu v priamom majetkovom prospechu alebo iné zvýhodnenie, ktoré sa poskytne podplatenej osobe, alebo ktoré sa má poskytnúť podplácanej osobe, alebo s jej súhlasom inej osobe a na ktoré táto, ani iná osoba nemá nárok.  Úplatok môže spočívať buď v priamom majetkovom prospechu (v peniazoch, v naturálnom plnení), alebo vo výhodách iného druhu (napr. vzájomná protislužba, pridelenie bytu, zákazky, odmeny ...). Prostriedkom úplatku môže byť aj prospech, ktorý nemá majetkovú hodnotu (napr. lepšia vyhliadka pre kariérny postup, uprednostnenie pred inými...).

Otvorený list

DEMO obrázokDočasný text: Častou otázkou v súvislosti s korupciou je vymedzenie pojmu „úplatok a iná nenáležitá výhoda“.
Za úplatok treba považovať neoprávnenú výhodu spočívajúcu v priamom majetkovom prospechu alebo iné zvýhodnenie, ktoré sa poskytne podplatenej osobe, alebo ktoré sa má poskytnúť podplácanej osobe, alebo s jej súhlasom inej osobe a na ktoré táto, ani iná osoba nemá nárok.  Úplatok môže spočívať buď v priamom majetkovom prospechu (v peniazoch, v naturálnom plnení), alebo vo výhodách iného druhu (napr. vzájomná protislužba, pridelenie bytu, zákazky, odmeny ...). Prostriedkom úplatku môže byť aj prospech, ktorý nemá majetkovú hodnotu (napr. lepšia vyhliadka pre kariérny postup, uprednostnenie pred inými...).

KORUPCIA – ZNEUŽITIE FUNKCIE ?

Video trhák ako pojednával verejný činiteľ, síce len z role riaditeľa pri zisťovaní, kto žiadal informácie cestou zákona 211/2000.
2-Nie, lebo potom budete ako svedok a buďte obvinený a potom odsúdený. Ja Vám hovorím, ak toto vyriešime tu. Idete z kola von. Ja Vám nechcem ukázať iné veci informácie o Vás o Vašich dvoch sestrách o Vašich dvoch deťoch o Vašej prvej manželke atď. atď. Všetko tu mám.

EVIDENCIA PÍSOMNOSTÍ

Zverejnený obsah sa pripravuje a bude sprístupnený až po skončení niektorých zo súdnych procesov  alebo podaní - všeobecne.
Niektoré dokumenty a kauzami v Prešovskom kraji nemajú žiadny zhodný podklad z názvom domény korupcia.sk. Doména korupcia slúži len na voľnú prezentáciu názorov a výrokov občanov a štátnych úradov v Prešovskom kraji.   
Subscribe to this RSS feed

Prešov

Banner 468 x 60 px