Prihlásiť sa
Úspechy a prehry

Úspechy a prehry (64)

Children categories

Vaše názory - prišlo emailom

Vaše názory - prišlo emailom (53)

Názory tú uvedené sa nemusia nutne zhodovať s názormi vydavateľstva.

View items...
Evidencia písomností

Evidencia písomností (2)

Component ImageComponents are larger extensions that produce the major content for your site. Each component has one or more "views" that control how content is displayed.In the Joomla! administrator there are additional extensions suce as Menus, Redirection, and the extension managers.

View items...
Aktívny občan - Prešov

Aktívny občan - Prešov (1)

Názory tú uvedené sa nemusia nutne zhodovať s názormi vydavateľstva.

View items...

Úspechy a prehry

DEMO obrázokDočasný text: Častou otázkou v súvislosti s korupciou je vymedzenie pojmu „úplatok a iná nenáležitá výhoda“.
Za úplatok treba považovať neoprávnenú výhodu spočívajúcu v priamom majetkovom prospechu alebo iné zvýhodnenie, ktoré sa poskytne podplatenej osobe, alebo ktoré sa má poskytnúť podplácanej osobe, alebo s jej súhlasom inej osobe a na ktoré táto, ani iná osoba nemá nárok.  Úplatok môže spočívať buď v priamom majetkovom prospechu (v peniazoch, v naturálnom plnení), alebo vo výhodách iného druhu (napr. vzájomná protislužba, pridelenie bytu, zákazky, odmeny ...). Prostriedkom úplatku môže byť aj prospech, ktorý nemá majetkovú hodnotu (napr. lepšia vyhliadka pre kariérny postup, uprednostnenie pred inými...).

Útvar hlavného kontrolóra mesta Prešov ZÁPISNICA č.12/2010 ZUS

Útvar hlavného kontrolóra mesta Prešov, Jarková 24

ZÁPISNICA o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly
č.12/2010

Podľa poverenia č. 13/2010, zo dňa 9. 9. 2010 vykonali zamestnanci Mestského úradu v Prešove, Jarková 24:
Ing. Lenka Brezovjáková, vedúca kontrolnej skupiny Ing. Danka Bobková, členka kontrolnej skupiny v čase od 20.9.2010 do 27.10.2010 následnú finančnú kontrolu hospodárenia za obdobie r. 2009 na ZUŠ Októbrová 32 v Prešove

Na prerokovaní správy sa zúčastnili:
Zamestnanci kontrolného orgánu: Ing. Milan Tkáčik, hlavný kontrolór mesta
Zástupcovia kontrolovaných subjektov: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta, Ing. Jozef Višňovský, prednosta MsÚ, PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca OŠKaŠ, Ing. Mária Nováková, vedúca finančného odboru, Mgr. Ľubomír Guman, riaditeľ ZUŠ.

Sú to handry, alebo bábky

Ak by nemali učitelia za ušami, už by sa ozvali proti riaditeľovi. No ak ich má v hrsti, veď si ponechal len tých čo potreboval a tí čo sú ľahko ovplyvniteľný, tak si bude z nimi zametať stále. Škoda že učitelia nevedia že handry sa občas musia vymeniť. Len direktor ostáva.

Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom Mestského zastupiteľstva v Prešove

M a t e r i á l na II. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove dňa: 26.1.2011

Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo: 9
Správa o výsledkoch vykonaných kontrol Útvarom hlavného kontrolóra mesta
2. Následná finančná kontrola hospodárenia na ZUŠ Októbrová 32 v Prešove

Kontrolované obdobie bol rok 2009. Následnou finančnou kontrolou bolo zistené:
Zriaďovacou listinou zo dňa 31.12.1997 vydanou Okresným úradom v Prešove bola
s účinnosťou od 1.1.1998 zriadená ZUŠ na Plzenskej ul. v Prešove ako samostatná rozpočtová
organizácia na úseku školstva. ZUŠ je právnickou osobou. Dodatkom k tejto zriaďovacej
listine zo dňa 14.7.2000 bola zriadená ZUŠ na Októbrovej ul. č. 32, bolo pridelené IČO
a vymedzený hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Súd legalizoval blokovanie webu. U nás s otáznikom

Súd legalizoval blokovanie webu. U nás s otáznikom

Aby bolo blokovanie legálne, podľa eurosúdu musí mať zákazník právo blokáciu napadnúť. Takýto paragraf u nás chýba.

Sudcovia môžu nariadiť telekomunikačným operátorom, aby zablokovali svojim zákazníkom internetové stránky, ktoré šíria nelegálne kópie filmov, hudby či softvéru. Takýto verdikt vo štvrtok vyniesol Súdny dvor Európskej únie.

„Súd nateraz určil, že pokiaľ štát zákonom umožňuje autorom žalovať operátora o blokovanie stránky, za akých podmienok je takéto blokovanie súladné s európskym právom,“ vraví špecialista na právo informačných technológií Martin Husovec. Náš autorský zákon s takýmto blokovaním webu na príkaz súdu počíta.

Nariadiť blokovanie môže súd len v prípade, keď existuje efektívny spôsob blokovania, určil Súdny dvor. „Tento ‚efektívny spôsob‘ štvrtkový rozsudok neurčuje, ale zdá sa, že blokovanie serverov len cez ich IP adresu by bolo dostatočné,“ hodnotí Husovec.

Nemusia investovať do technológií

Podľa verdiktu nemusí byť súčasťou blokovacieho rozsudku opis presného technologického postupu, akým ma blokovanie prebehnúť. Voľba zostáva v takom prípade na pleciach operátora.

Spam a prezidentskí kandidáti: Zákon je prikrátky

Spam a prezidentskí kandidáti: Zákon je prikrátky

Radoslav Procházka či Jozef Behýl posielajú nevyžiadané e-maily. Sankcie ale dostať nemôžu. Kandidáti by pritom kampaň podľa zákona robiť ešte nemali.

 Prvé kolo prezidentských volieb čaká Slovensko už 15. marca. Slovensko je oblepené billboardmi a pozadu nezostáva ani internetová kampaň. Nie vždy je však férová.

 Náš čitateľ sa napríklad sťažoval na nevyžiadaný e-mail od Radoslava Procházku, ďalší si zasa sťažujú na Facebooku. Problém so spamom mal aj minimálne jeden ďalší kandidát Jozef Behýl.

 Politický spam neexistuje

I keď e-maily či letáky od prezidentských kandidátov vyzerajú ako nevyžiadaná pošta, zákon pri politikoch nič také nepozná. Nevyžiadanú reklamu cez e-maily či telefonátmi zakazuje zákon o reklame, no ten sa vzťahuje len na „prezentáciu produktov v každej podobne s cieľom uplatniť ich na trhu“ a navyše jej šíriteľom musí byť podnikateľ.

Odkazovanie naprieč internetom často prináša spory - linkovať a " embedovat " sa môže

Súdny dvor EÚ : linkovať a " embedovat " sa môže

 Odkazovanie naprieč internetom často prináša spory . Jeden taký riešili vo Švédsku a vznikli z toho otázky pre európsky súdny dvor . Ten na ne teraz odpovedal .

 Zdieľanie prostredníctvom internetu prináša právnikom mnohé nové otázky, ktoré sa týkajú predovšetkým autorského práva .
Dnes sme sa dočkali verdiktu Súdneho dvora EÚ , ktorý sa vyjadroval k len takému prípadu zo Švédska a dospel k záveru , že odkazovať sa na autorské diela zverejnené na cudzích weboch je možné , rovnako tak odkazovať spôsobom , že sa dielo zobrazuje na stránke , na ktorej sa odkaz nachádza .

Preložené z právnickej do geekovské reči : linkovať a embedovat sa môže .

 

Môžete linkovať a nikoho sa nepýtať ?

Nevyžiadané e-maily od prezidentského kandidáta

Spam od Procházku: E-maily zaňho rozosiela Sulík

Predseda SaS poskytol volebnému tímu súkromnú databázu kontaktov. Problém v ich zbere nevidí. Právnici upozorňujú, že ochranu osobných údajov musia dodržiavať i politici.

 

Nevyžiadané e-maily od prezidentského kandidáta Radoslava Procházku, na ktoré sa sťažovali čitatelia i ľudia na sociálnych sieťach, nerozosiela volebný štáb, ale predseda SaS Richard Sulík.

„Ide o moju súkromnú, nie stranícku, databázu v rozsahu vyše 70 tisíc mailových adries.
V rámci podpory Radovi Procházkovi som sa rozhodol poslať na tieto adresy výzvu voličom v jeho prospech a preto som mu dal takúto ponuku,“ uviedol Sulík pre Živé.sk.

Kandidujem za nás Prešovčanov, lebo AJ MY SME PREŠOV

Juraj Volčko 42r.

profesionálny vojak, nezávislý kandidát

     Rozhodol som sa, že v sobotu 15. novembra sa budem uchádzať o váš hlas na post poslanca mesta Prešov ako nezávislý kandidát. Domnievam sa, že moje rodné mesto Prešov má obrovský potenciál byť dobrým miestom pre život, tak pre všetky vekové kategórie, rodiny ako aj mladých. Bohužiaľ v súčasnosti nie len ja, ale aj vy každodenne vidíme, že túto svoju prioritu využíva len minimálne.

     Mám rodinu a ako rodič sa aj z tohto dôvodu dlhoročne zameriavam ako občiansky aktivista viac na oblasti školstva a výstavby. Tak ako mne, určite aj vám záleží na tom, aby naše deti mali možnosť v Prešove navštevovať kvalitné základné školy a voľnočasové aktivity. Mali možnosť zdržiavať sa v čistom prostredí. A parkovanie bolo financované nie v prospech súkromnej firmy, lebo vyzbierané financie sa majú dostať od nás do rozpočtu mesta aby sa mohla napr. efektívnejšie riešiť statická doprava. Cyklistické chodníky by nemali byť vytvárané umelo na existujúcich chodníkoch pre peších ako je to riešené momentálne v centre mesta. Kolíziami medzi chodcami a cyklistami sú bežne ohrozovaní nielen dospelí, ale aj malé deti a menej mobilní občania. Má sa minimalizovať korupcia v mestskom aparáte. Zvyšovať jej transparentnosť, ktorá sa nemá používať len ako nástroj predvolebných sľubov jej momentálnych zástupcov.
Samozrejmosťou má byť seriózna kontrola s možným prístupom k vykonávaniu verejnej služby štátnymi zamestnancami.

Tagged under
Subscribe to this RSS feed

Prešov

Banner 468 x 60 px