Prihlásiť sa
ObcanPO

ObcanPO

Týranie detí s tichým požehnaním štátu

Dňa 23. 3. priniesli TN Markízy neuveriteľnú správu: odstúpil riaditeľ Reedukačného domova v Spišskom Hrhove Vladimír Filip. Stalo sa tak po tom, ako ho chovanka Simona obvinila z fyzického násilia a napísala sťažnosť na Ministerstvo školstva. Simonu hospitalizovali s otrasom mozgu. Na ňu a päť ďalších dievčat Filip podal trestné oznámenie (!) a potom odstúpil. Málokto však tuší, čo všetko sa v hrhovskom kaštieli dialo celé roky predtým.

Škola (ZUŠ Októbrová 32, Prešov) figuruje v niekoľkých súdnych žalobách a viete o tom, že ich po zmene zriaďovateľa preberie mesto?

Vážení poslanci a poslankyne mesta Prešov, mnohí sa pýtate, prečo i ja dolu podpísaný Juraj Volčko žiadam školu na svoju osobu, ak sme sa v petícii (číslo, názov) postavili proti akýmkoľvek prevodom na súkromné osoby - nepodnikateľa. (jar 2012)

Dôvodom mojej žiadosti bol prístup Školského úradu, ktorý bez mihnutia oka dokázal schváliť Mgr. Gumanovi hneď prvú žiadosť ohľadom prevodu školy na fyzickú osobu – nepodnikateľa, napriek kauzám, ktoré ho sprevádzali v minulom roku (t.j. delimitácia majetku bez súhlasu poslancov MsZ a dodatočného podpisu primátorom, ignorovanie Školskej koncepcie, závažné nedostatky, ktoré len za jeden rok zistil Hlavný kontrolór mesta Prešov, vyhlásenie prokuratúry Prešov, že boli porušené práva žiakov a učiteľov pri delimitácii z roku 2010, NKÚ taktiež poukázalo v poslednej správe, že delimitácia nebola v súlade zo zákonom, a aj nekontrolovateľné nákupy materiálov, ktoré škola nevie vydokladovať – čo rieši naďalej štátna polícia).

Prešovčan Emil Osavčuk tvrdí, že mesto zbytočne vyhadzuje peniaze

Radnica Prešov odkazuje: Je to inak -)

Prešovčan Emil Osavčuk na ostatnom mestskom zastupiteľstve prišiel s návrhom, kde by mohlo naše mesto ušetriť. Poslancom, ale aj vedeniu mesta poskytol tak niekoľko „tipov".

Podľa Emila Osavčuka sa vyhadzuje zbytočne veľa peňazí na úradníkov, vianočnú výzdobu aj na mestský mesačník. „Na mestskom úrade pracovalo k 30. júnu tohto roka 249 zamestnancov, ročný plán je 227. Úrad tak prekračuje ročný plán za prvý polrok o 22 pracovníkov. To predstavuje nielen ďalšie náklady na mzdy, ale aj na odvody, na stoly, stoličky, kancelárske potreby a podobne. Vedenie mesta namiesto toho, aby urobilo zamestnanecko-odborný audit, začalo zvyšovať stav pracovníkov voči rozpočtu.

Právo na informácie ?

Pozor, tu ste na východe a „sprístupnením informácii pre občanov by sme museli vynaložiť veľké úsilie" !!!

Uvedenú odpoveď sme obdŕžali osobne od vedenia štátnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Právo na prístup k informáciám je základným ústavným právom, bez ktorého nie je možná existencia skutočného demokratického zriadenia.

Pred niekoľkými mesiacmi sme požiadali o informácie jednu Základnú umeleckú školu v Prešove a tam už Slovenské zákony neplatia.

Pritom len platné a pravdivé informácie umožňujú občanom vytvoriť si názor o konaní politikov a verejných činiteľov, o činnosti úradov a o stave spoločnosti, štátu, či výsledkoch hospodárenia v štátnych školách. Včasný prístup k pravdivým a úplným informáciám je nevyhnutnou podmienkou toho, aby rozhodovanie občanov nevyvodzovalo dojem nekalých, či až trestnoprávnych praktík niektorých verejných činiteľov.

Subscribe to this RSS feed

Prešov

Banner 468 x 60 px