Prihlásiť sa

Pracovníčka OŠKaŠ v vedúcej pozícii si robí žarty zo súdu a z občanov mesta Prešov.

Pracovníčka OŠKaŠ v vedúcej pozícii si robí žarty zo súdu a z občanov mesta Prešov.

Kauza hodná zreteľa, kde PhDr. Kvetoslava Komanická vedúca Odboru školstva, kultúry a športu na Mestom úrade v Prešove pred pár mesiacmi rozoslala v pracovnej dobe všetkým poslancom mestského zastupiteľstva v Prešove a vedúcim zamestnancom úradu e-mail, kde uviedla a rozšírila nepravdivé, klamlivé a nepodložené informácie, ktoré mali značne ohroziť vážnosť rodiny Volčkovej, vrátane riešenia právnych podaní a sťažností voči mestu Prešov, čím mala docieliť dojem, že konanie p. Volčka je neadekvátne a nezmyselné, nakoľko všetky sťažnosti adresované odboru školstva sú neopodstatnené.

PhDr. Kvetoslava Komanická tvrdila vo svojom e-maily, že rodina Volčková rozoslala nespočetné množstvo anonymných podaní na mesto Prešov, respektíve na školský úrad a ZUŠ, kde údajne očierňoval ich pracovné konanie.

Subscribe to this RSS feed

Prešov

Banner 468 x 60 px