Prihlásiť sa

S P R Á V A o činnosti správcu "Virtuálny správca budov"

S P R Á V A o činnosti správcu "Virtuálny správca budov" za roky 2015 až 2018, no ani v tomto roku nie je nič nové...


1. Na prijímacej schôdzi vlastníci bytov schválili preberanie agendy a finančných prostriedkov od SpravbytKomfort Prešov spolu so správcom Ivanom Satvárom aj zástupcov vlastníkov a čo pán správca urobil, nikoho zo zástupcov nepozval, všetko prevzal sám a urobil to tak, že vlastníci prišli o 13.500 Eur do fondu opráv. Po dnes nám tieto peniaze do FO nevrátil.

2. V banke UniCredit Bank pri zakladaní účtu správca trval aby bol účet BD v znení :
Správca Ivan Satvár v zastúpení vlastníci bytov a tď.
Ale ja som mu v tom zabránil a Teraz účet znie :
Vlastníci bytov BD na Námestí 1. Mája 1-5 Prešov v zastúpení správca Ivan Satvár. Teraz účet patri vlastníkom BD, tak ako to aj ukladá zákon 182/1993 v znení neskorších predpisov.

3. Vlastníci BD schválili aby dvaja zástupcovia vždy overovali správnosť výberu z nášho účtu, aby správca sám nemohol vykonávať samovoľné výbery ? Zástupcovia to veľmi poctivo kontrolovali , čo sa to správcovi nepáčilo a sám od seba, bez schválenia vlastníkmi BD zrušil zmluvy zástupcom vlastníkov bytov v Banke. Keď sme tento prečin správcu boli riešiť v Banke, oznámili nám, že správca má na to právo, hoci účet je napísaný na Vlastníkov BD. Podali sme na banku UniCredit Bank sťažnosť na Národnú banku Slovenska, kde nám bolo napísané, že banka pochybila. Ukázaním listu v banke, nám oznámili, aby sme si to vyriešili samy. A čo ostatní vlastníci ? Začali brojiť proti zástupcom vlastníkov na čele s pánom správcom, ktorí chodením po bytoch za jednotlivými vlastníkmi ohovárali zástupcov vlastníkov. A tí potom zo svojich funkcií odstúpili.

4. Vlastníci BD schválili platiť do FO súkromným obchodným prevádzkam za 1m2 po 1,00 Eur, a čo náš správca sám si to zrušil a Obchodné prevádzky platia do FO po 0,60 Eur za 1m2 a to takto :
KOM...... 66m2 /0,60=39,60 Eur mal by platiť 66,00 Eur mínus 26,40€
Ing. Hud....... 63/0,60 Eur = 37,80 € mal by platiť 63,00 Eur mínus 25,20€
Aren................. 156m2 / 0,60 Eur = 93,60 € mala by platiť 156,00 Eur mínus 62,40€
Spravbyt............. 162m2 / 0,60 Eur = 97,20 € mali by platiť 162,00 Eur mínus 64,80€
Mesačne nás takto správca ukrátil o 178,80 Eur za rok je to 2.145,60 Eur
A za 3 roky je t o : 6.436,80 Eur čo sme mohli mať vo FO.

5. Vlastníci BD schválili aby správca zariadil dať do pôvodného stavu podchod, na ktorom majú
všetci vlastníci podiel podľa veľkosti svojho bytu alebo aby súkromné obchodné prevádzky, ktoré si ho svojvoľne prisvojili platili do fondu opráv. Po dnes to pán správca neuskutočnil !
Ukrátil nás pán správca o ďalšie peniaze do FO za 3 posledné roky cca 2.376,00 €
Predbežná plocha 66m2 á 1,00 € = 66 € x 12 = 792 € x 3 roky

6. Správca mal zabezpečiť od SpravbytKomfort Prešov platenie za tranzit tepla Dve rúry prechádzajúce cez pivničné priestory vchodov 4 až 1 do súkromného bytového domu na Škultétyho ulici. Správca nás okrátil o ďalšie peniaze do FO cca 5.000,00 Eur

7. Na každej schôdzi nás správca Ivan Satvár ubezpečoval, že starý projekt je dobrý iba, že ho dá doplniť. Čo však pán správca vymyslel, dal vypracovať nový projekt a zadal vypracovanie bez verejného obstarávania firme Stavoprojekt. Je to firma, ktorá prenajíma pánovi správcovi priestory na podnikanie. Toto je čistá korupcia.

Za nový projekt správca zaplatil z nášho FO 6.240,00 Eur + 130 ,00 Eur za stavebné povolenie bez schválenia vlastníkmi BD. Až na ďalšej schôdzi BD žiadal o dodatočné schválenie tejto transakcie.Objem prác bol projektantom vyčíslený na 876.021,06 Eur. s DPH
aj so zateplením 20 cm vatou.
Správca vypracoval aj platenie do FO na 20 rokov, ale nepovedal vlastníkom, že po 15 rokoch životnosť zateplenia končí a BD. sa musí opravovať. Táto oprava by mala ešte väčšie náklady ako zbúranie celého BD a postavenie nového.

Peniaze za nový projekt + 130€ za stavebné povolenie vyžadujeme od správcu pri našom odvolaní sa na Krajský súd v Prešove.


Starý projekt nás stal 3.408,00 Eur + 116 € za stavebné povolenie vďaka samozvaným zástupcom vlastníkov a NP – V. H., V.M., Š. Š. a nevlastník bytu P. C., ktorí aj napriek tomu, že na schôdzi obnova BD nebola vlastníkmi bytov schválená išli na SpravbytKomfort a žiadali aby projekt bol spracovaný, čím hrubo porušili zákon 182/1993 v znení neskorších predpisov. Preto tento projekt neprešiel na Stavebnom odbore v Prešove.
A čo vlastníci bytov na to hovorili ? Nič sa nestalo veď sú to spoločné peniaze. Na vine boli tí, ktorí stavebné konanie zastavili. A tí ktorí hrubo porušili zákon a nariadenie vlastníkov BD, ktoré na schôdzi bolo schválené , boli hrdinovia.
Objem projektu a prác na BD bol vypracovaný na 440.000,00 Eur.

8. Pán správca chcel mať nad vlastníkmi privilegovanú právomoc, preto začal chodiť po vlastníkoch a navštevovať tak súkromné byty spolu s notárom, ktorí starším vlastníkom bytov vysvetľovali aby podpísali právomoc a poverenie na zastupovanie svojho bytu správcovi alebo notárovi, lebo oni sú vraj už starí a nepoznajú zákony tak ako oni. Niektorí vlastníci aj pekným slovám naleteli a podpísali splnomocnenie.

9. Čo sa týka Súdu, odvolanie je na Krajskom súde v Prešove
Súdny spor medzi p. K. , pánom B. a SpravbytKomfort Prešov je v odvolacom konaní na Krajskom súde v Prešove. Opakujem ešte raz, že mi podľa ročného vyúčtovania zo SpravbytKomfort nie sme vlastníkom bytov dlžní ani jeden cent. Nás na súd dal SpravbytKomfort vo svojom mene a zároveň to isté urobil aj pán Ivan Satvár. Už v roku 2016 Krajský súd v Prešove vyriekol Uznesenie, vlastníkovi bytu p. Balovičovi kde konštatoval, že SpravbytKomfort hrubo porušil zákon, 182/1993 v znení neskorších predpisov keď vytvoril tretí subjekt, ktorí spravoval náš BD. a finančné prostriedky presunul na Správu bytov SRO. s ktorou my sme nemali podpísanú zmluvu o výkone správy.

10. V projekte dal pán správca spracovať aj doregulaciu u vlastníkov bytov, ktorí nemajú vlastné kúrenie a zaplatili to aj tí, ktorým doregulaciu netreba. Takýchto prehmátov v projekte je niekoľko napr.:
- ako mohol projektant napísať, že náš dom sa skladá z plných tehál, keď jeho stavba je z tehál CDM, ktoré sú stavané na mínus 60 stupňov iba na začiatku murivá je plná tehla. Náš BD má šírku muriva 60 cm /pivnice a prízemie/ a 50 cm 1.2.a3 poschodie .

- Výmena výkladných skríň súkromným obchodným prevádzkam. Preto sa pýtam vlastníkov bytov zaplatil Vám správca z FO výmenu okien vo vašich bytoch ?

- Výmena vodovodných rozvodov v bytoch. Túto položku tiež platili vlastníci s individuálnym kúrením, ktorí už dávno majú rozvody vymenené.

- Výmena strešných žľabov / už vykonané pri výmene strechy /doposiaľ máme poruchu medzi vchodmi 1 a 2 – tečie voda zo strechy až na zem ale nikoho to nebolí. Správca sa vyhovára, že to robia holuby ale mi hovoríme, že je to pre to lebo pri oprave strechy sa mali dať žľaby 150cm také ako navrhol projektant a nie žľaby 120cm. Po dnes pri daždi tečie voda zo strechy – preto sa pýtam kde sú tí čo zodpovedali za obnovu strešnej krytiny a tí ktorých si ich zvolili ?

- Zateplenie podlahy pôjdu navrhnuté z tepelnej izolácie z minerálnej vlny hrúbky 300mm. Naše jestvujúce zateplenie je vyrobené z minerálnej hrúbky 150mm a bude ponechané.


10. Na koniec perličky :

Krajský súd v Prešove v roku 2016 vydal Uznesenie pod číslom
2Co/129/2016-52 8116207554 citujem :
Krajský súd v Prešove žalobcov v 1.a 3. Rade proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 20.06.2016 rozhodol :
Mení uznesenie a ukladá žalovanému povinnosť zdržať sa výkonu práv vyplývajúcich z uznesení vlastníkov bytov a NP prijatých na schôdzi vlastníkov bytov a NP na ul Námestie 1. Mája 1-5 Prešov dňa 17.03.2016 Neodkladné opatrenie bude trvať do právoplatného skončenia konania o veci samej.
A Čo pán správca ? Ten si vymyslel svoj zákon tkz. „SATVÁROV ZÁKON „ Uznesenie Krajského súdu v Prešove 6x už porušil, obišiel ho a i naďalej vykonával pohľadávky vlastníkov ohľadom bytového domu so slovami : všetko beriem na seba, ja si to vybavím.
Preto sa pýtam na čo máme zákony a prečo chodia všetci do ulíc a kričia, že bojujú za slušné Slovensko, keď správca Ivan S a t v á r očividne sa všetkým Slovákom do oči vysmieva nedodržiavaním Uznesenia Krajského súdu v Prešove.

V našom odvolaní, žiadame aby správcovi bola jeho činnosť správcu zastavená za jeho sústavné porušovanie Uznesenia Krajského súdu v Prešove a za výsmech poctivým Slovákom, na jeden rok.


Čo sme sa ešte od iných BD dozvedeli ?

Za posledné dva roky od pána Satvára odišli 3 bytové domy z toho jedna už po celkovej rekonštrukcií bytového domu, kde sumy za rekonštrukciu sa v priebehu realizácie navýšili o 30% ale kvalita bola na nevyhovujúcej úrovni. Samozrejme , že si pán Satvár nezabudoval vyfakturovať z cien aj dvojpercentný úplatok ako stavebný dozor.
Všetkým pán Satvár garantoval, že výhra firma ktorá ponúkne najnižšiu sumu.
Preto pánovi Satvárovi BD na S e k č o v e dal v ý p o v e ď.

V Prešove

O činnosti správcu za roky 2015 až 2018 prečítal vlastník bytu č. 2 z vchodu 1
Last modified onštvrtok, 16 jún 2022 22:16

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov