Prihlásiť sa
Kauzy

Kauzy (24)

Prečo mesto chce „sprivatizovať“ základnú umeleckú školu na Októbrovej ulici? 1časť

„Nerobte z toho senzáciu pre noviny!"

Základná umelecká škola – odbor výtvarný na Októbrovej ulici č. 32, ktorej zriaďovateľom je mesto Prešov, mala v minulom školskom roku 417 žiakov.

Pred koncom školského roka dostali žiaci prostredníctvom triednych učiteľov na podpis tzv. potvrdenie. Jeho prvá časť obsahuje potvrdenie školy, že ju žiak navštevuje. Zaujímavá je druhá časť: potvrdenie o informovanosti žiaka/žiačky, zákonného zástupcu s textom: „Potvrdzujem, že som informovaný (á) o tom, že zriaďovateľom základnej umeleckej školy (ZUŠ), Októbrová č. 32, 080 01 Prešov, ktorej je žiakom môj syn (dcéra), bude od 1.1.2012 Mgr. Ľubomír Guman.

Prečo mesto chce „sprivatizovať“ základnú umeleckú školu na Októbrovej ulici 2 časť

„Nerobte z toho senzáciu pre noviny!" časť 2.

Každému, kto ma oslovil v piatok (telefonicky alebo osobne), prečo som napísal tento článok, môžem odpovedať jasne a zreteľne:

... žiaden slovenský zákon nezakazuje písať o tejto problematike. Po druhé: prešovská verejnosť má právo vedieť, čo robia orgány samosprávy, lebo v danom prípade ide o vyše 400 žiakov a 800 rodičov základnej umeleckej školy na Októbrovej ulici č. 32 a v neposlednom rade aj o efektívne využívanie mestského majetku. Nakoniec treba ešte pripomenúť fakt, že súkromný zriaďovateľ takejto školy môže za vzdelávanie vyžadovať úhradu.

Košický policajt si za úplatok 40 eur odsedí päť rokov

Košický policajt si za úplatok 40 eur odsedí päť rokov

Policajta odsúdili aj bez záznamu televízie, ktorá ho natočila pri preberaní úplatku.   

 

KOŠICE. Prípad, v ktorom dvaja košickí poriadkoví policajti zobrali od drobných zlodejov úplatok za to, že nebudú riešiť ich krádeže, končí pre jedného z nich nepodmienečným trestom.

 

Najvyšší súd potvrdil rozsudok Špecializovaného trestného súdu,  ktorý vlani odsúdil Marcela Marcinaška za prijímanie úplatku a zneužívanie právomoci na päť rokov väzenia.
Podľa zákona to je najnižší trest za korupciu verejných činiteľov. 

Zastrašovanie učiteľov na základnej škole pokračuje, zasiahne už primátor mesta Prešov ?

Boja sa zamestnanci o svoju prácu alebo je im to jedno ? Alebo sú všetci zamestnanci takí lojálni, že každý mesiac vyjadrujú stanoviska na podporu svojho nadriadeného ?
Pravdu sa dozvedáme o praktikách na danej škole len od bývalých zamestnancov, ktorí sa neboja poukázať na agresivitu a psychický nátlaky od svojho bývalého zamestnávateľa. V posledných dňoch  kolektív pedagógov a pracovníkov prešovskej školy zaslal stanovisko svojmu zriaďovateľovi JUDr. Pavelovi Hagyarimu, kde reagujú na „podnety – verejné sťažnosti od bývalej zamestnankyne“, kde jednohlasne vyjadrujú podporu vedeniu školy.

Fakta a kompletná dokumentácia už čoskoro aj v danom článku !

Zamestnanec mesta realizoval niekoľko rokov nákupy od neexistujúcej firmy a peniaze si nechal vo vrecku

Zamestnanec mesta realizoval niekoľko rokov nákupy od neexistujúcej firmy a peniaze si nechal vo vrecku. Materiál nikto fyzicky nekontroloval, preto stačilo zamestnancovi  predložiť na preplatenie len bločky.  


V reálnom živote to v súkromnej sfére chodí tak, že ak pri pokladni predavač nevydá daňový doklad – bloček, tak dostane pokutu, ale ak si štátny zamestnanec nechá preplatiť doklad – bloček od neexistujúcej firmy priamo od štátu všetko je v absolútnom poriadku.

Tlačivo, ktoré sa bežne nepoužíva vydala firma SYNOPSA, spol. s.r.o.
ako bločky – finančné doklady, ktoré si Prešovský riaditeľ základnej školy p. Guman Ľubomír jednoducho nechal preplatiť u svojej hospodárky. 

Na prvý pohľad bežná prax ! A L E  ? 


Šetrením bolo zistené, že v danom období už firma neexistovala
viď. Registratúrny výpis.  ( www.orsr.sk )
Ak mala firma aj po zániku možnosť vydávať doklady, mala by ich mať aj zúčtované v účtovníctve, ale Daňový úrad Prešov skutočnosť preveril a firma už naozaj nepodnikala ! 

Vážené poslankyne a poslanci mesta Prešov 14.12.2011

Apelujem na Vás, aby ste ako najbližší ľudia k bežným občanom netolerovali zosúkromničenie resp. sprivatizovanie štátnej školy ZUŠ Októbrová 32 v Prešove, ktorá sa dňa 14.12.2011 stane v bode číslo 8 predmetom hlasovania MsZ v Prešove (viď. URL: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=17499  P. č. 8, Bod č. 12. – strana od 51 do 72v PDF dokumente).

Ďakujeme. Návrh bol zatiaľ stiahnutý z rokovania MsZ dňa 14.12.2011.
Návrh bol opätovne stiahnutý z rokovania MsZ dňa 25.01.2012. Ďakujeme Pán primátor. Už Vám asi niektorí poslanci začali vyčítať, že ste už mimo svojich právomocí odobril prevod na súkromnú osobu – nepodnikateľa a to už pred pol rokom ? Alebo čo sa vo Vás pohlo ?

 Riaditeľ Základnej umeleckej školy s výtvarným odborom Októbrová 32 v Prešove predložil zámerne rôzne klamlivé žiadosti, ktoré vyústili do situácie, že sa jedna z najziskovejších štátnych škôl v Prešove s majetkom viac ako 300.000,-€ prevedie – zriaďovateľskou pôsobnosťou na súkromnú osobu – nepodnikateľa, t.j. súčasného riaditeľa Mgr. Gumana Ľubomíra a zároveň aj nájomcu hnuteľného aj nehnuteľného verejného majetku mesta na 20-25 rokov za symbolické 1,- EUR ročne (riaditeľ bude mať dovŕšených viac ako 70 rokov, keď vráti prenajatý majetok a otázne je, komu potom uvedený majetok prevedú? Rodine, príbuzným ... to sa v dokumentácii absolútne nerieši.) viď. príloha v PDF – formáte - Materiál predložený Mestskej rade k 01.12.2011 s názvom ,,02_navrh_na_schvalenie_majetkovych_prevodov,,.

Štátne školy medzi sebou roky veselo obchodovali s tovarom, ktorý im dodáva ich zriaďovateľ zadarmo.

Štátne školy medzi sebou roky veselo obchodovali s tovarom, ktorý im dodáva ich zriaďovateľ zadarmo. - Alebo skôr peniaze za bločky do vlastného riaditeľského vrecka.

Opäť sme odhalili neuveriteľný čin hodní pozornosti nie len pre verejnosť, ale aj kolektívu realizujúceho novú reformu verejného školstva.
Doslova je neuveriteľne to, čo dokázali prešpekulovane zrealizovať štátne školy medzi sebou tým, že roky veselo obchodovali s tovarom, ktorý je zadarmo dodávaní každému z nich práve ich zriaďovateľom (mestom) na základe pokynov od Ministerstva školstva SR, avšak jednalo sa vždy len o virtuálny tovar.  

Doklady boli účtované v Základnej umeleckej škole Októbrová 32 Prešov od Základnej umeleckej školy, Exnárova 6, Bratislava 2.

Tovar bol zakúpený v celkovej sume cca 16402,-Sk (o čom vieme len z dostupných dokladov za tri roky, lebo ďalšie doklady škola už odmietla sprístupniť hneď potom ako zistila, že sa voči nej koná), ktoré si zúčtoval p. riaditeľ Guman Ľubomír, ktorý nakúpil „tovar“ v jednej Bratislavskej škole a peniaze za nakúpený tovar si opäť zúčtoval v osobný prospech vo svojej škole v Prešove. 

Tagged under

Som agent-provokatér

Fero a Mišo sú pochovávačmi na cintoríne. Zhovárajú sa o živote.
- Tak čo? Ako život? - pýta sa Mišo.
- Ách... je mi z toho všetkého nanič. Už nemožno nikomu veriť. - smutno hovorí Fero.
- Čože sa ti stalo?

Školský úrad Prešov schválil prevod školy na súkromnú osobu – nepodnikateľa, opätovne v tichosti !

Nedávno bola v médiách publikovaná správa, že mesto Prešov pri delimitovaní časti Základnej umeleckej školy postupovalo protizákonne, čo potvrdila aj Prokuratúra Prešov a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).
Pri delimitácii majetku k 1.1.2010, ktorú navrhol sám riaditeľ Mgr. Guman a tým učiteľský zbor a rodičov oklamal tvrdením, že mesto Prešov navrhlo časť školy delimitovať, aby sa ušetrili finančné prostriedky. Dnes si opäť podal ďalšiu žiadosť a to o prevod školy, kde je riaditeľom a tento krát žiada previesť školu na fyzickú osobu – nepodnikateľa – teda priamo na neho osobne.

Školský úrad na čele s PhDr. Komanickou opätovne žiadosť schválil, aj keď ako tvrdia majú len poradný hlas a na prevody nemajú ani len oprávnenie.

Školácke výhovorky mestských poslancov p. Komanickéko a p. Lacu

Školácke výhovorky mestských poslancov Mikuláša Komanickéko a Milan Lacu ohľadom ich účasti na prevode mestskej školy na súkromnú osobu - nepodnikateľa.

Občasník poslaneckého klubu Smer-SD pri MsZ v Prešove v decembrovom vydaní za rok 2011 prezentoval aj názor Mikuláša Komanickéko a Milan Lacu, ktorí vyhlasujú, že prenájom budovy na 25 rokov, nie je privatizácia !

Taktiež článok poukazuje na to, že MsR prerokovala iba zámer prenájmu a nie žiadosť o zmenu zriaďovateľa.

Preto je vhodné uviesť, že žiadateľ školy Mgr. Guman vedome vydáva rôzne žiadosti viď. kompletný spis, ktorými prakticky na základe čiastočných schvaľovaniach defacto malo dôjsť k zmene zriaďovateľa.

Subscribe to this RSS feed
Banner 468 x 60 px

Prešov