Prihlásiť sa

Vážené poslankyne a poslanci mesta Prešov 14.12.2011

Apelujem na Vás, aby ste ako najbližší ľudia k bežným občanom netolerovali zosúkromničenie resp. sprivatizovanie štátnej školy ZUŠ Októbrová 32 v Prešove, ktorá sa dňa 14.12.2011 stane v bode číslo 8 predmetom hlasovania MsZ v Prešove (viď. URL: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=17499  P. č. 8, Bod č. 12. – strana od 51 do 72v PDF dokumente).

Ďakujeme. Návrh bol zatiaľ stiahnutý z rokovania MsZ dňa 14.12.2011.
Návrh bol opätovne stiahnutý z rokovania MsZ dňa 25.01.2012. Ďakujeme Pán primátor. Už Vám asi niektorí poslanci začali vyčítať, že ste už mimo svojich právomocí odobril prevod na súkromnú osobu – nepodnikateľa a to už pred pol rokom ? Alebo čo sa vo Vás pohlo ?

 Riaditeľ Základnej umeleckej školy s výtvarným odborom Októbrová 32 v Prešove predložil zámerne rôzne klamlivé žiadosti, ktoré vyústili do situácie, že sa jedna z najziskovejších štátnych škôl v Prešove s majetkom viac ako 300.000,-€ prevedie – zriaďovateľskou pôsobnosťou na súkromnú osobu – nepodnikateľa, t.j. súčasného riaditeľa Mgr. Gumana Ľubomíra a zároveň aj nájomcu hnuteľného aj nehnuteľného verejného majetku mesta na 20-25 rokov za symbolické 1,- EUR ročne (riaditeľ bude mať dovŕšených viac ako 70 rokov, keď vráti prenajatý majetok a otázne je, komu potom uvedený majetok prevedú? Rodine, príbuzným ... to sa v dokumentácii absolútne nerieši.) viď. príloha v PDF – formáte - Materiál predložený Mestskej rade k 01.12.2011 s názvom ,,02_navrh_na_schvalenie_majetkovych_prevodov,,.

 Ďakujeme. Návrh bol zatiaľ stiahnutý z rokovania MsZ dňa 14.12.2011.

Viď. URL: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=17559

Ale ako sme sa dopočuli zatiaľ už Mgr. Guman Ľ. - riaditeľ predmetnej školy ZUŠ stihol oznámiť učiteľom, aby si vybavovali živnosť od začiatku roka, lebo už nebudú zamestnancami ako doteraz a cez prázdniny ich už nebude platiť. Pravdou je, že je to len a len na ich osobnom rozhodnutí, aby sa ozvali a protestovali, ale zrejme po skúsenosti, ktorú mali s doslova inkvizičným procesom s EX zamestnancami po ich protestoch, boja sa čo i len niečo vyjadriť. A tak len potichučky šomrú, aby neprišli o prácu.

V závere ide o to, že opätovne budú porušené práva učiteľov, ako sa zaviazal riaditeľ zamestnaneckej dôverkyni Pančákovej, že zachová pracovné pozície. Ale vyzerá to tak, že opäť pod jej dohľadom poruší ako pri minuloročnej delimitácii to čo písomne deklaroval.

No je to vec každého z nás, aby nepodľahol diktatúre svojho šéfa.

Všetko už bolo nachystané na súkromnú školu, ale zatiaľ to nevyšlo a uvidíme, kedy sa zase objaví upravený návrh pre prešovských poslancov a zasadnutie MsZ od riaditeľa ZUŠ Gumana.

Zatiaľ prajeme v mene celej redakcie všetkým naším čitateľom príjemné sviatky.

POKRAČOVANIE:  
Domnievam sa, tak ako aj ostatní občania, ktorí Vás podporujú a podpísali petíciu za zastavenie privatizácie štátnej základnej umeleckej školy, že nebudete ako naši zástupcovia zľahčovať celý priebeh prevodu školy a svojím hlasovaním dáte jasne najavo, že zrejme nesúhlasíte privatizáciu štátneho majetku.

Je nepochopiteľné, ak v čase šetrenia, celosvetovej krízy a hlavne marcových predvolieb sa preferujú výhody jednotlivca t.j. súčasného riaditeľa ZUŠ Októbrová 32 v Prešove, napriek tomu, že máte vedomosť o tom, že proti prevodu predmetnej školy bola podaná už aj petícia na mesto Prešov pod č. 102797/11 dňa 28.11.2011 viď. prílohy v PDF – formáte s názvom ,,petícia-1-odovzdanie-ine,, a ,, petícia-2-odovzdanie-ine,,.

Ak povolíte prevod ziskovej školy napriek tomu, že takýto prevod bude ojedinelí na celom našom území Slovenska, môže to na dôvažok vyvolať nekontrolovateľné prevody ďalších štátnych škôl na súkromné osoby a naše školstvo bude v budúcom roku už asi len súkromné.

Prílohy, ktoré boli predložené Mestskej rade, Komisii disponujúcej s majetkom mesta a MsZ sú neúplné !

Môžete si sami všimnúť zavádzajúcu informáciu v prílohe v JPG – formáte s názvom ,,doplnenie-stanoviska-rodičov,,, kde riaditeľ ZUŠ uviedol, že získal údajne súhlasné stanoviská od zákonných zástupcov t.j. rodičov, ale pri vyžiadaní týchto súhlasných stanovísk je zrejmé, že sa jedná len o podpísanie listiny o tom, že sú informovaní, že sa bude prevod školy realizovať na jeho osobu t.j. súčasného riaditeľa ako fyzickú osobu - nepodnikateľa k 01.01.2012 viď. príloha v JPG – formáte s názvom ,,informovanie-suhlas-rodicia,,.

Pritom tomuto podpisovému aktu nepredchádzalo žiadne plenárne zasadnutie, ani zasadnutie Školskej rady v ktorej majú zastúpenie aj poslanci mesta (bohužiaľ ich mená nepoznám, lebo nie sú uvedené ani na oficiálnej stránke školy a ani mesta ako jej súčasného zriaďovateľa). Informáciu sa rodičia dozvedeli pri preberaní záverečného vysvedčenia v júni v školskom roku 2010/2011 od radových učiteľov. Dodnes na spomínanej ZUŠ neprebehla žiadna diskusia a nebol zákonným zástupcom ani umožnený žiaden priestor k vyjadreniam alebo prípadným otázkam.

Taktiež vyjadrenie Krajského školského úradu Prešov viď. príloha v JPG – formáte s názvom ,, ssu-po-golec,,, že predmetný prevod je v rámci zákona, sa neopiera o žiadny dostupný zákon SR.

Je irelevantné, že Mesto sa opiera o vyjadrenia Školského úradu, ktorý deklaruje, že nie je oprávnený v danej veci dokladovať právne stanoviská. Pritom si môžete v prílohe všimnúť, že ich vyjadrenie smeruje k tomu, že mesto údajne nechce spravovať uvedenú školu a nikto ho k tomu nemôže nútiť. Bohužiaľ sa nepodarilo zistiť, prečo disponujú práve informáciou tohto typu, lebo mesto by sa malo skôr zbavovať zadlžených inštitúcii a nerozdávať to čo je v plusových číslach za 1,- eur ročne, pritom od vlastných mestských škôl inkasuje nájom 33,- eur za mesiac !!!

Pritom z vyjadrenia Ministerstva školstva SR je zrejmé, že prevod štátnej školy na súkromnú osobu -nepodnikateľa zákon ani len nepozná a zmena názvu školy ako uvádza KŠÚ v Prešove je irelevantná pretože názvom a štatút školy sú diametrálne rozdielne pojmy, ktorými sa hlavne mení forma financovania, práv a povinností v otázkach právnej zodpovednosti za chod inštitúcie viď. príloha v JPG – formáte s názvom ,,stanovisko-ssu-po,,.

No ak sa mesto a primátor JUDr. Pavel Hagyari chce zbaviť ziskovej školy v prospech jednotlivca, mali by aspoň brať ohľad nato, že občania už v petícii vyjadrili svoj nesúhlas s prevodom štátnej školy do súkromných rúk.

V tomto roku sme už upozornili občanov mesta Prešov na výsledky šetrenia Najvyššieho kontrolného úradu, kde sa kontrolóri vyjadrili aj o neštandardnom postupe pri delimitácii jednej z alokovaných pobočiek realizovaných práve uvedeným riaditeľom ZUŠ na ulici Bernoláková, kde došlo aj k porušeniam práv žiakov a učiteľov, čo potvrdila aj prokuratúra.

V uvedenom období sa stále vedenie mesta ohradzovalo tvrdením, že šlo o ,,stabilizáciu troch základných umeleckých škôl v našom meste a finančnú efektivitu,,. Pritom sa delimitácia realizovala tak ako teraz potajomky, bez diskusie a hlavne dodatočne, lebo primátorom JUDr. Hagyarim bola podpísaná až 12. apríla 2010 t.j. štyri mesiace potom ako prebehla bez právneho podkladu k dátumu 01.01.2010, opäť kozmickou rýchlosťou na základe návrhu riaditeľa ZUŠ Októbrová 32, tak ako teraz pri jej privatizácii.

Pritom mesto Prešov bolo vyzvané zime v roku 2010, aby sa vyjadrilo, či je uvedená delimitácia krokom k založeniu súkromnej školy riaditeľom Mgr. Gumanom. Vtedy mesto striktne odmietlo toto tvrdenie a v odpovedi uviedli, že mesto na základe svojej vydanej Koncepcie školstva, kultúry a športu viď. URL: http://www.skolskyurad.presov.sk/portal/?c=12&id=118 absolútne do roku 2015 neplánuje realizovať zmenu v zriaďovateľskej pôsobnosti škôl a ani neplánuje žiadne prevedenie mestskej na súkromnú školu.

Ale prebehlo cca päť mesiacov a na svete bola žiadosť o prevod majetku na súkromnú osobu v realizácii s OŠKaŠ, tak ako som to už niekoľkokrát opisovala a ako je uvedené aj v prílohách viď. príloha v JPG – formáte s názvom ,,suhlas-stanovisko-oskas,,.

Naozaj netuším, podľa akých pravidiel a na základe akých privilégií sa realizujú uvedené zmeny a ako sa v nich majú zorientovať bežní občania ?

Ďakujem za Vaše reakcie a podnety; a možno aj za apelovanie na našich kolegov poslancov mesta Prešov.

Ďakujeme A.O.
Viac:
V Prešove prebieha novodobá privatizácia, opäť v tichosti mimo zákona a p. primátor JUDr. Pavel Hagyari opäť nekoná.

alebo: Nedávno bola v médiách publikovaná správa, že mesto Prešov pri delimitovaní časti Základnej umeleckej školy postupovalo protizákonne, čo potvrdila aj Prokuratúra Prešov a Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov