Prihlásiť sa
Občiansky pohľad

Občiansky pohľad (16)

Paušálna starostlivosť v oblasti ochrany osobných údajov za 5100 € pre jednu mestskú škôlku ?

Prešovská realita. Nestačí vypracovať jeden bezpečnostný projekt pre všetky škôlky a školy. Každá si to robí podľa svojho riaditeľa, riaditeľky.
Osobné údaje sú v štátnom sektore viac chránené, ak to vypracuje každej škole iná firma za rôzne cenové ponuky.
Mestu Prešov to nevadí, veď každá škola, škôlka má vlastnú právnu subjektivitu. Pritom je to stále o tom istom, zhodné texty o ochrane osobný údajnou v zmysle zákona.
MŠ Bajkalská 31, Prešov za samotný projekt síce utratila len 180 €, ale mesačne za „Paušálnu starostlivosť v oblasti ochrany osobných údajov“ platí každý mesiac 140 € a to už tri roky po sebe. Čo za to mesačne dostáva ? Mesačne jeden mail, kde sú zhrnuté novinové správy o bezpečnosti.

Hospodária školské zariadenia v Prešove v prospech detí ? Alebo sa nič nezmenilo a riaditeľ si účtuje za vymyslené doklady ?

Lubomír GumanHospodária školské zariadenia v Prešove v prospech detí ?
Alebo sa nič nezmenilo a riaditeľ si účtuje za vymyslené doklady ?
Dokázať riaditeľovi úmysel v rozkrádaní štátneho školského majetku je ťažké, ešte ťažšie je, ak na pracovisku vládne strach a zastrašovanie.
 
Pri šetrení políciou tak každý zastrašený učiteľ radšej zamlčí pravdu, alebo sú aj výnimky ?
A tí, ktorí dostanú nadštandardnú odmenu skoro 12 300 € a to dokonca v jednom mesiaci určite nebudú donášať na svojho martýra.

Takýto zástupcovia sú až veľmi oddaní svojmu riaditeľovi a patrónovi, ktorý im pridelí tak štedrú odmenu. Veď, čo na tom, že hlavný kontrolór mesta to spochybní, odmeny sú nenávratné a ani primátor sa tým veľmi nezaoberá.
Dokonca aj, ak kroky riaditeľa spochybní najvyšší kontrolný úrad, pri prejednávaní správy zo šetrenia NKÚ to poslanci zoberú len na vedomie a vec je ukončená.

Psychopati medzi nami: politici, lekári riaditeľia i sudcovia. Chcú moc i obdiv


S psychopatom ste sa možno už stretli. 
Ak ste mali šťastie, ani ste si to nevšimli. Ak smolu, spamätávajú sa z toho dodnes. Ľudia bez svedomia, emócií, s abnormálnym sústredením na seba samého. Ľudia bez priateľov, fungujúci rodiny.
 
Predátori, ktorých jediným cieľom je moc a zneužívanie ľudí je hlavný prostriedok k tomuto cieľu.

Typické vlastnosti psychopata
Povrchné šarm, výrečnosť, umenie okúzliť
Mimoriadna egocentrizmus, egocentrizmus
Schopnosť manipulácia, zdatní klamári
Impulzivita, neschopnosť ovládať sa
potreba vzrušenia

Zverejnenie petície za zrušenie delimitácie mestského majetku z roku 2010 realizovaného v Základnej umeleckej škole Prešov

Mesto Prešov
Jarková 26
080 01 Prešov

Prešov, 22.11.2011

Vec.: Odovzdanie petície za zrušenie delimitácie mestského majetku z roku 2010 realizovaného v Základnej umeleckej škole Októbrová 32, Prešov - pobočky ZUŠ Bernolákova 17 pod Základnú umeleckú školu J. Pöschla, Prostějovská 36 v Prešove, vrátane ďalších bodov v danej petície.

V zmysle zákona o petíciách Vám ako osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy mestom Prešov odovzdávam 12 petičných strán (6 listov), ktorú podpísalo dobrovoľne a bez nátlaku cca za dva pracovné týždne 96 občanov.

Znenie petície: „PETÍCIA za zrušenie delimitácie mestského majetku z roku 2010 realizovaného v Základnej umeleckej škole Októbrová 32, Prešov - pobočky ZUŠ Bernolákova 17 pod Základnú umeleckú školu J. Pöschla, Prostějovská 36 v Prešove, vrátane ďalších bodov v danej petície.

Zverejnenie petície proti zmene zriaďovateľa a prenájmu majetku štátnej ZUŠ Októbrová 32 Prešov

Mesto Prešov
Jarková 26
080 01 Prešov

Prešov, 22.11.2011

Vec.: Odovzdanie petície proti zmene zriaďovateľa a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku štátnej Základnej umeleckej školy sídliacej na ulici Októbrová 32 v Prešove súkromnej osobe (nepodnikateľovi) Mgr. Ľubomírovi Gumanovi - terajšiemu riaditeľovi predmetnej školy alebo inej fyzickej či právnickej osobe, ktorá vznikne z predkladaných žiadostí adresovaných súčasnému zriaďovateľovi školy - mestu Prešov.

V zmysle zákona o petíciách Vám ako osoba určená pre styk s orgánom verejnej správy mestom Prešov odovzdávam 62 petičných strán (31 listov), ktorú podpísalo dobrovoľne a bez nátlaku cca za jeden mesiac 521 občanov.

Zamestnanci mesta podľahli a uverili riaditeľovi ZUŠ, že je šikanovaný, utláčaný a zavalený anonymami.

Ešte nedávno pracovníčka mestského úradu Prešov vedúca odboru školstva Komanická rozposlala list poslanom vrátane primátora, že bolo zistené, že rodina Volčková je pisateľom nespočetného množstva anonymov a žiadosti kde riaditeľ ZUŠ Októbrová Ľubo Guman je šikanovaný a prenasledovaný nespočetným vybavovaním týchto žiadosti.

A tak to nedalo ani našej redakcii, aby sme si nedali predložiť všetky údajné anonymné údania na ZUŠ, či mesto Prešov ohľadom spomínaného riaditeľa Gumana a bolo zistené nasledované.

Mesto Prešov eviduje len jedno anonymné podanie – sťažnosť na spomínanú školu z roku 2006, ale to už bolo aj skartované.

Prečo bolo skartované ?

Sťažnosť bola opodstatnená !

Taktiež bola požiadaná o zaslanie kompletného prehľadu všetkých došlých písomnosti na školu ZUŠ Októbrová 32, Prešov a taktiež s prekvapivým výsledkom.

V Prešove prebieha novodobá privatizácia, opäť v tichosti

V Prešove prebieha novodobá privatizácia, opäť v tichosti mimo zákona a p. primátor JUDr. Pavel Hagyari opäť nekoná.

Výnimočný riaditeľ alebo šikovnosť známeho výtvarného umelca, a hlúposť jeho nadriadených, ktorí majú dbať na to, aby sa dodržiavala litera zákona.

Dňa18.05.2011 riaditeľ štátnej školy v Prešove, ktorej je samozrejme zriaďovateľom mesto, požiadal Mgr. Guman Ľubomír listom Odbor školstva, kultúry a športu Prešov o zmenu zriaďovateľa Základnej umeleckej školy, Októbrová 32, Prešov na „fyzickú osobu – občan nepodnikateľ", na meno Ľubomír Guman

viď. URL: http://www.presov.sk/portal/?c=12&id=16320 .

To nebol preklep ! žiadosť znie: zmena zriaďovateľa ZUŠ z právnickej osoby – Mesta Prešov k 01.01.2012 na Mgr. Ľubomír Guman, fyzickú osobu – nepodnikateľ.

Týranie detí s tichým požehnaním štátu

Dňa 23. 3. priniesli TN Markízy neuveriteľnú správu: odstúpil riaditeľ Reedukačného domova v Spišskom Hrhove Vladimír Filip. Stalo sa tak po tom, ako ho chovanka Simona obvinila z fyzického násilia a napísala sťažnosť na Ministerstvo školstva. Simonu hospitalizovali s otrasom mozgu. Na ňu a päť ďalších dievčat Filip podal trestné oznámenie (!) a potom odstúpil. Málokto však tuší, čo všetko sa v hrhovskom kaštieli dialo celé roky predtým.

Škola (ZUŠ Októbrová 32, Prešov) figuruje v niekoľkých súdnych žalobách a viete o tom, že ich po zmene zriaďovateľa preberie mesto?

Vážení poslanci a poslankyne mesta Prešov, mnohí sa pýtate, prečo i ja dolu podpísaný Juraj Volčko žiadam školu na svoju osobu, ak sme sa v petícii (číslo, názov) postavili proti akýmkoľvek prevodom na súkromné osoby - nepodnikateľa. (jar 2012)

Dôvodom mojej žiadosti bol prístup Školského úradu, ktorý bez mihnutia oka dokázal schváliť Mgr. Gumanovi hneď prvú žiadosť ohľadom prevodu školy na fyzickú osobu – nepodnikateľa, napriek kauzám, ktoré ho sprevádzali v minulom roku (t.j. delimitácia majetku bez súhlasu poslancov MsZ a dodatočného podpisu primátorom, ignorovanie Školskej koncepcie, závažné nedostatky, ktoré len za jeden rok zistil Hlavný kontrolór mesta Prešov, vyhlásenie prokuratúry Prešov, že boli porušené práva žiakov a učiteľov pri delimitácii z roku 2010, NKÚ taktiež poukázalo v poslednej správe, že delimitácia nebola v súlade zo zákonom, a aj nekontrolovateľné nákupy materiálov, ktoré škola nevie vydokladovať – čo rieši naďalej štátna polícia).

Profil súčasného podvodníka: dôveryhodný muž z vedenia firmy – napr. riaditeľ

Profil súčasného podvodníka: dôveryhodný muž z vedenia firmy – napr. riaditeľ

Ako vyzerá typický podvodník dnešného sveta? Najčastejšie je ním muž vo veku 36 až 45 päť rokov. Je zamestnanec, nosí biely golier - šál, pôsobí vo firme cez 10 rokov a teší sa veľkej dôvere. Tohtoročná analýza 348 podvodov a defraudácia v 69 krajín sveta vrátane Slovenska priniesla aj ďalšie prekvapivá zistenia.

Firmy a inštitúcie o podvodu radšej mlčia, chcú si navonok udržať glanc a povesť dôveryhodnej spoločnosti.

Subscribe to this RSS feed

16°C

Prešov

Mostly Sunny

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 18 Aug 2018 28°C 14°C
  • 19 Aug 2018 28°C 15°C
Banner 468 x 60 px