Prihlásiť sa

Školácke výhovorky mestských poslancov p. Komanickéko a p. Lacu

Školácke výhovorky mestských poslancov Mikuláša Komanickéko a Milan Lacu ohľadom ich účasti na prevode mestskej školy na súkromnú osobu - nepodnikateľa.

Občasník poslaneckého klubu Smer-SD pri MsZ v Prešove v decembrovom vydaní za rok 2011 prezentoval aj názor Mikuláša Komanickéko a Milan Lacu, ktorí vyhlasujú, že prenájom budovy na 25 rokov, nie je privatizácia !

Taktiež článok poukazuje na to, že MsR prerokovala iba zámer prenájmu a nie žiadosť o zmenu zriaďovateľa.

Preto je vhodné uviesť, že žiadateľ školy Mgr. Guman vedome vydáva rôzne žiadosti viď. kompletný spis, ktorými prakticky na základe čiastočných schvaľovaniach defacto malo dôjsť k zmene zriaďovateľa.

Ale ak by niekto požiadal priamo o zmenu zriaďovateľa školy, asi by mu to ťažko prešlo ! Uvedení mestskí poslanci pozabudli uviesť, že skoro odsúhlasili prenájom školy na 20 rokov, pritom v súčasnosti má samotná škola platnú nájomnú zmluvu.

Je predsa nezmyselné schvaľovať novú zmluvu na prenájom na súkromnú osobu za 1EUR ročne, ak škola platí v súčasnosti 300x väčšie nájomné!

Taktiež v článku uvedenom v občasníku sa spomína, že mesto Prešov dostalo až dve žiadosti o prevod školy, kde jednu žiadosť podal dokonca autor petície proti prevodu a prenájmu školy. Pritom je zrejmé, že ak mesto rozdáva školy, že by mali záujem takto získať majetok aj ďalší občania.

Je vhodné uviesť, že druhá žiadosť má finančne väčšie výhody už od počiatku jej podpísania a odovzdania pre mesto Prešov, ale vedúca odboru školstva PhDr. Komanická to pozabudla uviesť pri schvaľovaní žiadosti, a jej odpoveď bola, že: „preto školu získa Mgr. Guman a nie p. Volčko, lebo Mgr. Guman si podal žiadosť o mesiac skôr".

Pre informovanosť občanov sme porovnali obidve žiadosti ! ( žiadosť p. Gumana, žiadosť p. Volčka )

Žiadosť p. Volčka je výhodnejšia pre občanov mesta Prešov, nie len čo sa týka výhodnejšieho financovania predmetnej školy, ale aj z finančného pohľadu, lebo má ochotu platiť 100 násobne vyššie nájomné mestu Prešov a taktiež je ochotný zamestnať ďalších pedagogických pracovníkov a zaviazal sa nikoho neprepustiť, čo pre cca 100 tisícové mesto akým je Prešov je len plusom pre možnosti voľno časového vzdelávania občanov v odbore výtvarného umenia.

Ďalej žiadosť p. Volčka je výhodnejšia aj v oblasti rozsahu vlastných investícii do predmetnej školy, kde jeho investícia je dvojnásobne výhodnejšia. Preto je na zvážení, ktorá žiadosť je výhodnejšia, či žiadosť Mgr. Ľubomíra Gumana alebo p. Volčka

Nepochopiteľné je ak o daných skutočnostiach p. Komanický a p. Laca majú vedomosť, no aj napriek tomu bola žiadosť Mgr. Gumana už predaná na schválenie poslancom mesta Prešov a druhá žiadosť nebola ešte ani len akceptovaná a predložená pred komisiu s disponovaním majetku mesta Prešov a následne poslancom mesta Prešov, aby mohli o oboch žiadostiach rokovať súčasne.

Tvrdenie, že žiadosť Mgr. Gumana bola podaná skôr ako žiadosť p. Volčko a týmto žiadosti p. Volčka nemôžu vyhovieť (časti žiadosti ohľadom ZUŠ Októbrová 32, Prešov) je priam diskriminačná, ak sa preferuje niekto dobre známi. Veríme, že M.K si zvesí obrazy, ktoré mu boli dodaná v lete minulého roku od pán L.G.

Vzhľadom k tomu, že mesto Prešov eviduje petíciu proti prevodu ZUŠ, je nutné, aby komisia vzala do úvahy aj predmetnú petíciu, ktorú len za jeden mesiac podpísalo viac ľudí ako navštevujú samotnú školu ZUŠ Októbrová 32 v Prešove.

Petícia bola odovzdaná dňa 22.11.2011 pod číslo 102797/11. V znení proti zmene zriaďovateľa a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku štátnej Základnej umeleckej školy sídliacej na ulici Októbrová 32 v Prešove do rúk súkromnej osobe (nepodnikateľovi) Mgr. Ľubomírovi Gumanovi - terajšiemu riaditeľovi predmetnej školy alebo inej fyzickej či právnickej osobe, ktorá vznikne z predkladaných žiadostí adresovaných súčasnému zriaďovateľovi školy - mestu Prešov.

Z uvedeného dôvodu je preto na zvážení, či by mesto malo akceptovať žiadnu resp. ani jednu žiadosť (v časti ZUŠ, Októbrová 32) kvôli petícii zo dňa 22.11.2011 pod číslo 102797/11, a nakoniec ani žiadosť Mgr. Gumana, no rozhodnutie ponecháme na poslancoch mesta Prešov, či rozhodnutí občanov proti zmene zriaďovateľa a prenájmu súkromnej osobe (nepodnikateľovi) Mgr. Ľubomírovi Gumanovi, alebo inej fyzickej, či právnickej osobe, ktorá vznikne z predkladaných žiadostí adresovaných súčasnému zriaďovateľovi školy - mestu Prešov – schvália, alebo neschvália.

Ale rozhodnutie Odboru školstva, kultúry a športu nesmie vykazovať formy diskriminácie, ak preferujete len niektoré žiadosti, čo dáva predpoklad korupčného správania úradu na verejnosti.

SMER sociálna demokracia tvrdí, že pri transformácii nemocníc ide o privatizáciu, preto sa domnievame, že vyjadrenia uvedených poslancom sú len hry zo slovíčkami. Veď mesto aj tak o daný majetok príde, lebo ho prenajíma vrátane hnuteľného a nehnuteľného majetku celej školy. Čo ostane z lavíc, kníh, či počítačov po 20 rokoch ? A je vhodné spomenúť, že škola bola financovaná aj z darov rodičov (ktorí nemali možnosť sa vyjadriť k danej zmene – ale riaditeľ tvrdil, že súhlasili so zmenou) za čo si škola zakúpila lisy na grafiku, hrnčiarske kruhy, vypaľovacie pece, či stojany atď. v sume cca 300000,-€ a všetko prejde do súkromných rúk.

Čo bude s financiami, ktoré už škola má na účtoch v sume cca 80000,-€ ? Nový zriaďovateľ si má tak z čoho platiť ročný nájom v sume 1 EUR ! Je to výhodné pre občanov ?

Na to by mali odpovedať uvedení poslanci strana Smer sociálna demokracia !

Alebo je to výhodné len pre jednotlivca ?

Nič to nemení na veci, že strana Smer vo svojich vyhláseniach nikde nepodporuje zosúkromničenie školstva a snaží sa najviac priblížiť bežným ľuďom - sprístupniť vzdelávanie všetkých občanom, lebo súkromné školy už nikto neustráži.

Hlavne, že sa o tom píše a hovorí, aj to je úspech, ak si predstavíme ako sa to dialo pri delimitácii, ktorá sa udiala v absolútnej tichosti. Aspoň tento prevod by mal byť transparentný a verejný.

A je vhodné spomenúť, že aktivita p. Volčka nie je preto aby školu získal, veď petícia smerovala proti všetkým prevodom a jeho žiadosť bola podaná preto, aby prevody boli transparentné ( preto uviedol, že: „moja žiadosť je výhodnejšia pre Prešov, ale no p. Komanická o tom už ďalej neinformovala, len dodala, že som si podal žiadosť ako druhý, takže mám smolu. Ale mojou ambíciou bolo, aby som na to poukázal, čo všetko je možné, ak sú zákony nedokonalé; a že aj dnes môže súkromník získať majetok, ak má vhodné konexie už za pár mesiacov".)

A preto by mali byť občana informovaní neskreslene, ako sa to deje alebo dialo...

Z týchto dôvodov práve aj tu na tomto mieste informujeme občanov neskreslene a informácie čerpáme výlučne podložené s originálnymi podkladmi získanými legálnou cestou.

Vhodné je na záver spomenúť, že páni poslanci Mikuláš Komanický a Milan Laca uvádzajú, že rozhodnutie o hore uvedených zmenách je len na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR ! Je to síce pekné tvrdenie pre občanov, ale Ministerstvo školstva ako samo uvádza bude rozhodovať len na základe návrhu, alebo schválenia poslancami mesta Prešov ! A preto nezavadzajte občanov, ktorí tomu nerozumejú ( ale to je asi hlavné heslo niektorých poslancov – občania tomu nerozumejú)

Ďakujeme.

 

 

 

Viac ohľadom kauzy prevodu škôl na fyzické osoby:

Priestor pre Mikuláš Komanického a Milan Lacu:

 

Last modified onpiatok, 10 jún 2016 21:20

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov