Prihlásiť sa

Školy nemajú ihrisko, ale malotraktorové kosačky za 5150,-€ na trávu si kupujú jedna radosť.

Školy nemajú ihrisko, ale malotraktorové kosačky za 5150,-€ na trávu si kupujú jedna radosť.
Školy ktoré majú veľké školské ihriská, bohužiaľ na takýto prepych ako sú kosačky nemajú peniaze.

Napr. ZUŠ Októbrová má peňazí nazvyš.
Ak potrebujú niečo opraviť na škole vyhlásia havarijný stav a mesto ihneď preplatí položky na opravy aj mimo rozpočtu školy.

To že škola mína peniaze nehospodárne, či to že sa v minulosti preukázalo systematické rozkrádanie peňazí na vymyslený tovar a doklady samotným riaditeľom už vedúcim školského úradu nevadí.

Od posledného prepustenia učiteľky pred niekoľkými rokmi a to počas jej PN riaditeľ z ušetrených peňazí na mzdu vyplatil zástupcovi školy až 13500,- jednorazové odmeny.
Následne položku na plat preniesli do položky kapitálového rozpočtu a defakto jej plat míňajú na materiál školy.

PAUŠÁLNA STAROSTLIVOSŤ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – zmluva po prevalení kauzy ZRUŠENÁ !

PAUŠÁLNA STAROSTLIVOSŤ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – ZMLUVA po prevalení kauzy  ZRUŠENÁ !
Stačí ak sa o niečo nelegálne začnete zaujímať a zrazu už dané služby nie sú potrebné.
 
Nie je to tak dávno čo sme spomínali MŠ Bajkalská 31, Prešov ktorá si mesačne po niekoľko rokoch hradila

 
Za hradenie faktúr z podielových daní občanov mesta Prešova
a za poplatky od vyzbieraných peňazí od rodičov detí škôlka mesačne prijala od spoločnosti ktorá dohliadala nad ochranou osobných údajov jeden mail, kde sú zhrnuté novinové správy o bezpečnosti.

Zmluva nešpecifikovala presné kritéria ochrany, skôr obsahovala klauzulu o mlčanlivosti.

Paušálna starostlivosť v oblasti ochrany osobných údajov za 5100 € pre jednu mestskú škôlku ?

Prešovská realita. Nestačí vypracovať jeden bezpečnostný projekt pre všetky škôlky a školy. Každá si to robí podľa svojho riaditeľa, riaditeľky.
Osobné údaje sú v štátnom sektore viac chránené, ak to vypracuje každej škole iná firma za rôzne cenové ponuky.
Mestu Prešov to nevadí, veď každá škola, škôlka má vlastnú právnu subjektivitu. Pritom je to stále o tom istom, zhodné texty o ochrane osobný údajnou v zmysle zákona.
MŠ Bajkalská 31, Prešov za samotný projekt síce utratila len 180 €, ale mesačne za „Paušálnu starostlivosť v oblasti ochrany osobných údajov“ platí každý mesiac 140 € a to už tri roky po sebe. Čo za to mesačne dostáva ? Mesačne jeden mail, kde sú zhrnuté novinové správy o bezpečnosti.

Hospodária školské zariadenia v Prešove v prospech detí ? Alebo sa nič nezmenilo a riaditeľ si účtuje za vymyslené doklady ?

Lubomír GumanHospodária školské zariadenia v Prešove v prospech detí ?
Alebo sa nič nezmenilo a riaditeľ si účtuje za vymyslené doklady ?
Dokázať riaditeľovi úmysel v rozkrádaní štátneho školského majetku je ťažké, ešte ťažšie je, ak na pracovisku vládne strach a zastrašovanie.
 
Pri šetrení políciou tak každý zastrašený učiteľ radšej zamlčí pravdu, alebo sú aj výnimky ?
A tí, ktorí dostanú nadštandardnú odmenu skoro 12 300 € a to dokonca v jednom mesiaci určite nebudú donášať na svojho martýra.

Takýto zástupcovia sú až veľmi oddaní svojmu riaditeľovi a patrónovi, ktorý im pridelí tak štedrú odmenu. Veď, čo na tom, že hlavný kontrolór mesta to spochybní, odmeny sú nenávratné a ani primátor sa tým veľmi nezaoberá.
Dokonca aj, ak kroky riaditeľa spochybní najvyšší kontrolný úrad, pri prejednávaní správy zo šetrenia NKÚ to poslanci zoberú len na vedomie a vec je ukončená.

Odmeňovanie v školstve nie je za zásluhy ?“

Nemáme síce prehľad o všetkých priestupkoch, ktorých sa dopustili riaditelia škôl v Prešove, no každý si vieme prečítať oficiálne správy od zriaďovateľa v Prešove. V jeseni v roku 2010 hlavný kontrolór mesta (HKM) Prešov vykonal kontrolu, na základe podnetu pre dôvodné podozrenie z nehospodárnym míňaným finančných prostriedkov z podielových daní mesta Prešov vrátane nehospodárneho a nepreukázateľného nákupu tovarov samotným riaditeľom štátnej školy.

Správa obsahovala nespočetné porušenia, či už vo veci odmeňovania nad rámec platu v sumách 12300 eur jednému zamestnancovi a ďalšie nedostatky.

Zamestnanec mesta realizoval niekoľko rokov nákupy od neexistujúcej firmy a peniaze si nechal vo vrecku

Zamestnanec mesta realizoval niekoľko rokov nákupy od neexistujúcej firmy a peniaze si nechal vo vrecku. Materiál nikto fyzicky nekontroloval, preto stačilo zamestnancovi  predložiť na preplatenie len bločky.  


V reálnom živote to v súkromnej sfére chodí tak, že ak pri pokladni predavač nevydá daňový doklad – bloček, tak dostane pokutu, ale ak si štátny zamestnanec nechá preplatiť doklad – bloček od neexistujúcej firmy priamo od štátu všetko je v absolútnom poriadku.

Tlačivo, ktoré sa bežne nepoužíva vydala firma SYNOPSA, spol. s.r.o.
ako bločky – finančné doklady, ktoré si Prešovský riaditeľ základnej školy p. Guman Ľubomír jednoducho nechal preplatiť u svojej hospodárky. 

Na prvý pohľad bežná prax ! A L E  ? 


Šetrením bolo zistené, že v danom období už firma neexistovala
viď. Registratúrny výpis.  ( www.orsr.sk )
Ak mala firma aj po zániku možnosť vydávať doklady, mala by ich mať aj zúčtované v účtovníctve, ale Daňový úrad Prešov skutočnosť preveril a firma už naozaj nepodnikala ! 

  • Published in Kauzy

Riaditeľstvo školy zatajilo pri kontrole inšpektorom práce finančné doklady !

Zastrašovanie učiteľov v základnej umeleckej škole pokračuje. Zasiahne už primátor mesta Prešov ?

Dňa 24.04.2010 bola v ZUŠ Októbrová 32 Prešov vykonávaná kontrola Inšpektorátom práce na základe podnetu od bývalej zamestnankyne, z dôvodu dlhoročného nepreplácania cestových príkazov. 
 
Kontrola Inšpektorátu práce dňa 22.04.2010, 05.05.2010, 07.05.2010 a 10.05.2010 nezistila žiadne porušenia voči zamestnancom, dokonca riaditeľstvo predložilo správu, že sa všetci zamestnanci vzdávajú nárokov na vyplácanie cestovných náhrad spätne a nenárokujú si na ne !
  • Published in Kauzy

Riaditeľ školy dlhodobo, systematicky a prefíkane okrádal mesto Prešov, napriek tomu naďalej ostáva vo vedení bez akejkoľvek sankcie.

Riaditeľ školy dlhodobo, systematicky a prefíkane okrádal mesto Prešov, napriek tomu  naďalej ostáva vo vedení bez akejkoľvek sankcie.

Školy sú dojne kravy, ak potrebujete k svojmu učiteľskému platu peniaze a ste riaditeľ, nie je to dnes až taký problém!
Do redakcie sa nám dostali z mesta Prešov kópie trestných oznámení, vrátane dôkazových materiálov, kde si prešovský uznávaný riaditeľ Základnej školy mesačne prilepšoval po dobu niekoľkých rokov svoj osobný príjem o desiatky korún a neskôr aj eur mesačne.

Celý trik spočíval v tom, že si riaditeľ, ktorý je aj súčasným riaditeľom ZUŠ Prešov vykazoval nákupy materiálu z Bratislavskej, taktiež základnej umeleckej školy nákup materiálu medzi dvoma subjektmi. Konkrétne sa jednalo o metodické pomôcky, CD nosiče, zákony a relaxačnú hudbu.
Najpikantnejšie na tom je to,  že materiál riaditeľ kupoval každý mesiac v hotovosti vždy len do sumy 998,-Sk, ktorý škola mohla ihneď zúčtovať a nemusela ho katalogizovať do majetku.

  • Published in Kauzy
Subscribe to this RSS feed

Prešov

Banner 468 x 60 px