Prihlásiť sa

Prešovskí mestskí poslanci strany Smer - sociálna demokracia hlasovali za zrušenie ziskovej štátnej školy !

Prešovskí mestskí poslanci strany Smer - sociálna demokracia hlasovali za zrušenie ziskovej štátnej školy !

Otázkou je prečo, ak vedenie strany vo svojich (predvolebných) vyhláseniach propaguje, že budú podporovať hlavne štátne školy a striktne odmieta privatizáciu štátneho majetku.

Dňa 01.12.2012 sa konalo zasadnutie Mestskej rady v Prešove, aj za účasti mestských poslancov PhDr. Mikuláša Komanického a PhDr. Milana Laca. Obaja poslaneckí kandidáti majú mandát zastupovať záujmy občanov a poslaneckého klub SMER-SD.

Mestská rada sa 01. 12. 2011 opakovane zaoberala aj návrhom rozpočtu mesta Prešov, ale prejedávala aj majetkové prevody a prenájmy hodné osobitného zreteľa.

PhDr. Mikuláš Komanický a PhDr. Milan Laca ako mestskí poslanci hlasovali za to, aby Základná umelecká škola s výtvarným odborom v Prešove prešla do súkromných rúk na 25 rokov.

 

Samozrejme týmto krokom sa nejdená len o samotný pre-nájom ziskovej štátnej prešovskej školy do súkromných rúk, ale zároveň aj prevod zriaďovateľskej listiny na „súkromnú osobu – nepodnikateľa", súčasného riaditeľa predmetnej školy ZUŠ na ulici Októbrovej 32.

Daný prevod zriaďovateľskej pôsobnosti už v šiestom mesiaci v tomto kalendárnom roku obodril svojim písomným súhlasom aj primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari opäť (ako pri delimitácii jednej z pobočiek danej školy v roku 2010) bez vedomosti Školskej rady ZUŠ, či samotných rodičov, ktorých detí študujú na uvedenej ZUŠ.

Všetci prešovskí mestskí poslanci pritom už majú vedomosť o tom, že rodiča nesúhlasia s prevodom a bolo im to iba oznámene formou listu odovzdaného radovým učiteľom ZUŠ pri preberaní vysvedčenia na konci školského roka 2001/2011, s tým znením, že sú o zmene zriaďovateľa informovaní a nie o tom, že svojim podpisom súhlasia zo zmenou zriaďovateľa, teda, že školu získa súkromná osoba - riaditeľ Mgr. Guman.

Dokonca za predmetné zrušenie privatizácie ZUŠ v prospech súkromnej osoby bola spísaná petícia viď. link.

Strana Smer - Sociálna demokracia pritom na svojich stránkach vyhlasuje:

„Je tu snaha oslabovať predškolskú výchovu a voľno časové aktivity. Verejné resp. štátne materské a základné umelecké školy a centrá voľného času sú postupne likvidované, pretože mestá a obce nemajú peniaze. Učitelia sa nachádzajú po prenose školských kompetencií na samosprávy často v obrovskej neistote a veľakrát v podriadenosti voči neodborníkom, ktorí vstupujú do riadiaceho a vzdelávacieho procesu škôl. Vyučuje sa v triedach s veľkým, neúmerne veľkým počtom žiakov, čo znemožňuje zavádzať moderné spôsoby výučby, nedá sa realizovať projekt Milénium.

SMEROM K ĽUĎOM SMER – sociálna demokracia vyjadruje, že Základom školského systému na regionálnej úrovni sú štátne (verejné) školy.

Pravicová vláda uprednostňuje selektívny princíp a obhajuje cirkevné a súkromné školy, ktoré ako kritérium výberu používajú konfesionálne hľadisko alebo schopnosť rodičov platiť.

Pravica obhajuje selektívny prístup aj pri obhajovaní existencie osemročných gymnázií, ktoré sa stali prestížnou záležitosťou v regióne. Pre sociálnu demokraciu zabezpečenie vzdelávania pre všetkých je spojené so zabezpečením kvalitných štátnych (verejných) základných a stredných škôl. Tie musia ponúknuť dostupné vzdelávacie služby pre všetkých, ktorí si nezvolili inú vzdelávaciu cestu, (pričom treba definovať prijateľnú mieru dostupnosti). Systém treba nastaviť tak, aby štátne (verejné) školy neboli znevýhodnené oproti súkromným a cirkevným školám. Sociálna demokracia považuje selekciu na osemročné gymnáziá za predčasnú a usiluje sa o zavedenie možnosti korigovať toto rozhodnutie pri prechode na strednú školu vo veku 15 rokov dieťaťa."

Ako je možné, že jej jednotlivci hlasujú v meste Prešov za súkromné školy a dokonca za ročné nájomné vo výške 1 EUR a to súkromnej osobe – nepodnikateľovi ?

Smer sociálna demokracia si nevie ustrážiť konanie mestských poslancov t.j. PhDr. Mikuláša Komanického a PhDr. Milana Laca Poslanecký ?

Zatiaľ si počkáme ako budú hlasovať ostatní poslanci na MsZ dňa 14.12.2012.

Prejde návrh riaditeľa zo Základnej umeleckej školy Októbrová 32 v Prešove s požehnaním Odboru školstva, kultúry a športu, ktorý v súčasnosti vedie PhDr. Kvetoslava Komanická a „nezávislý" primátor mesta Prešov JUDr. Pavel Hagyari ?

Pritom kauzy, ktoré sprevádzajú predmetnú školu, či skôr jej vedenie sú len pokračovaním toho, na čo sa poukazovalo v minulosti.

Ak sme sa spýtali Odboru školstva, kultúry a športu v minulom roku, či delimitácia majetku Mgr. Ľubomíra Gumana je prípravou na súkromnú školu ich odpoveď bola:

Na neadekvátne, nekompetentné a nepodložené odpovede z Odboru školstva, kultúry a športu v Prešove sme si už zvykli, ale bohužiaľ vedúcich odborov si vyberá sám primátor JUDr. Pavel Hagyari.

No tento rok bez problémov odovzdajú zriadenie školy súkromnej osobe – nepodnikateľovi za symbolické nájomné 1 EUR, pritom od vlastných mestských škôl inkasujú nájom 33 EUR mesačne!

Čo z toho vyplýva ? Zrejme jediné ponaučenie pre súčasnú generáciu, že niet nad postavenie „vyvolených" martýrov ! Stačí plačlivosť a chamtivosť. Tak získate aj to o čom sa nikomu na svete ani nesnívalo.

 

Last modified onnedeľa, 05 jún 2016 13:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Banner 468 x 60 px

Prešov